เมื่อ 24 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำเดือน ก.พ.64 เพื่อให้กำลังพลมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตามคุณสมบัติที่จะรับราชการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.