เมื่อ 11 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. และหน่วยขึ้นตรง ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.