เมื่อ 9 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. รักษาราชการแทน ผอ.สนภ.1 นทพ. พร้อมกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. ได้รับฟังเทปบรรยายพิเศษ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.