เมื่อ 20 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ  ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 1/64 ห้วงวันที่ 20 ม.ค. - 19 มี.ค.64 ณ ศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.