เมื่อ 19 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำกำลังพลเข้ารับฟัง ผบ.นทพ. พบปะกำลังพล ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณระบบ Web Conference โดยมี ผู้บังคับบัญชา, กำลังพลของ สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.