เมื่อ 14 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ธิติชัย  เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.11 อ.เมือง จว.ฉ.ช.