เมื่อ 4 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกำลังพลที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.