เมื่อ 30 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชนของ บก.ทท. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.