เมื่อ 29 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.