เมื่อ 28 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในการมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บก.สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.