เมื่อ 23 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้กำลังพลมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามคุณสมบัติที่จะรับราชการตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.