เมื่อ 14 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ วส.934 สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ วส.934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองอุทัยธานี จว.อ.น.