เมื่อ 5 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.