เมื่อ 17 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.13 สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ นพค.13 สนภ.1 นทพ. อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.