เมื่อ 13 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.16 สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ นพค.16 สนภ.1 นทพ. อ.เมือง จว.พ.ช.