เมื่อ 12 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.15 สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ นพค.15 สนภ.1 นทพ. อ.ห้วยคต จว.อ.น.