เมื่อ 11 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ วส.934 สนภ.1 นทพ. โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ วส.934 สนภ.1 นทพ. อ.เมือง จว.อ.น.