เมื่อ 4 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.12 สนภ.1 นทพ. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และ ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ นพค.12 สนภ.1 นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.