เมื่อ 26 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. (บ.) ได้ให้การต้อนรับกรรมการตรวจสอบภายใน บก.ทท. โดย สตน.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 63 ถึง 6 พ.ย. 63 โดยทำการตรวจสอบ ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ในห้วงการฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.