เมื่อ 20 ต.ค.63 บก.ทท.( นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.พนมสารคาม เนื่องจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองท่าลาด ณ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.