เมื่อ 20 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำกำลังพลเข้ารับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการของ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณระบบ Web Conference เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ. โดยมีผู้บังคับบัญชา, กำลังพล สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.