เมื่อ 13 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 3 นาย, รถเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ปลัดอำเภอพนมสารคาม ผู้แทนฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฝายท่าลาด) เข้าสำรวจพื้นที่น้ำล้นตลิ่งริมคลองท่าลาด โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูง ระวังสัตว์มีพิษ และไฟฟ้ารั่ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับปลัดอำเภอพนมสารคาม ผู้แทนฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฝายท่าลาด) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชาชนริมคลองท่าลาด ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.