เมื่อ 12 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการท้องถิ่นอาสา ปล่อยปลา รักษ์น้ำ" ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำคลองระบม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.