เมื่อ 11 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.1 นทพ. พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมกับ ศฝภ.นทพ. เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าที่ 852 ได้ชนกับรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 30-1476 พระนครศรีอยุธยา บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้นำผู้โดยสารจาก จว.ส.ป. ประมาณ 60 คน ไปทอดกฐินที่วัดบางปลานัก เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บประมาณ 30 กว่าราย ณ บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉ.ช.