เมื่อ 1 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผอ.สนภ.1 นทพ. ระหว่าง พล.ต. นพดล ปิ่นทอง และ พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน โดยมี ผู้บังคับบัญชา สนภ.1 นทพ., ผบ.นขต.สนภ.1 นทพ. และกำลังพล สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมพิธี ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.