เมื่อ 26 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองละเลิงเค็งระยะที่ 2 โดยมีนายอำเภอหนองสองห้อง เป็นผู้รับมอบโครงการ พร้อมราษฎรผู้รับประโยชน์ บ.หัวละเลิง ม.6, บ.โนนม่วง ม.7,บ.ดงเค็ง ม.8 และ บ.หนองดู่ ม.9 ณ พื้นที่โครงการฯ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จว.ข.ก.