เมื่อ 23 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.