เมื่อ 23 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล สนภ.1 นทพ. จำนวน 95 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.