เมื่อ 13 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม (ค.ต.ป. ประจำ กห.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่มี นทพ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ ทั้งนี้หน่วยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 และรับการตรวจสอบประเมินผลในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.