เมื่อ 4 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม และโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก จำนวน 42 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ด้านงานบรรเทาสาธารณภัย ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.