เมื่อ 4 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้ารับฟังการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้โทษ จากชุดชี้แนะนำความรู้ของ สจร.ทหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.