เมื่อ 21 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. กฤษฎา วราทร ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังบำรุง ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.