เมื่อ 21 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2562 ในส่วนของบุตรกำลังพล บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 11 ราย เพื่อเป็นทุนการศึกษา ขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.