เมื่อ 16 - 18 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้รับการตรวจการปฏิบัติราชการ และตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. จาก สจร.ทหาร โดยมี พล.ต. จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร เป็น หน.ชุดตรวจฯ ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.