เมื่อ 16 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านหนองแท่น ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.