เมื่อ 16 ก.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ และตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.