เมื่อ 13 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.1 นทพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.