เมื่อ 26 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เสธ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความเหมาะสมของงานเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือส่งคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.