เมื่อ 23 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วยและมีความต้องการพิเศษ นทพ. ประจำปี 2563 ในส่วนของ บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 6 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.