เมื่อ 17 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน ณ วัดหนองสองห้อง อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.