เมื่อ 12 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.1 นทพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.