เมื่อ 11 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาส่งมอบโครงการงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน ุ6 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน(น้ำบาดาล) ขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 305 ครัวเรือน 949 คน, งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ SOFTENER อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 4/1 จำนวน 3 โครงการ และอัตราการผลิต 500 ลิตร/ชม. แบบ 8/2 จำนวน 2 โครงการ รวมผู้ได้รับประโยชน์ 2,059 คน ในพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม, ต.ท่าตะเกียบ และ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จว.ฉ.ช.