เมื่อ 9 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ รพ.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.