เมื่อ 5 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่ ให้กับบุคคลดีเด่น และกำลังพลที่มีผลการเรียนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.