เมื่อ 28 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรบ้านต้นตาล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 เที่ยว รวมจำนวน 27,000 ลิตร ณ บ้านต้นตาล ม.9 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.