เมื่อ 21 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้น ในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ฉ.ช. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรการ ฯ จำนวน 20 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และตลาดนัดสี่แยกลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.