เมื่อ 20 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรบ้านหนองปรือ จำนวน 1 เที่ยว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ณ บ.หนองปรือ ม.4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.