เมื่อ 18 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID – 19 ให้กับกำลังพลของ บก.สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. เพื่อให้ทราบตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และมาตรการผ่อนคลายฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.