เมื่อ 17 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา, พล.ร.11, อ.พนมสารคาม และ อบต.หนองยาว แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมจำนวน 36,000 ลิตร ณ บ้านต้นตาล ม.9 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.