เมื่อ 14 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดกิจกรรม "นทพ. รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID - 19" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและสนับสนุน ศปม. ในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย โดยบูรณาการร่วมกับ ศฝภ.นทพ., กสข.สทพ.นทพ. และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม โดยตรวจความพร้อมของรถครัวสนาม, รถประปาสนาม, ชุดช่วยเหลือประชาชน,ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน, ตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย ทั้งนี้ได้มอบของใช้จำเป็นในครัวเรือน น้ำดื่ม แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ สนภ.1 นทพ. และในพื้นที่เป้าหมาย อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.